Joost Koks

Ik ben een

Profiel

Microsoft 365 Implementatiemanager, Veranderkundige & Adoptiespecialist

Een verbinder die mens en organisatie ondersteund bij digitale veranderingen.

Mijn passie ligt bij het inspireren en leiden van digitale veranderingen waarbij ik de menselijke kant van de verandering helder voor ogen heb. Ik ben bedreven in communicatie op alle niveaus en neem de rol aan van leider, adviseur, coach en trainer om ervoor te zorgen dat de verandering gedragen wordt door de medewerkers.

Ervaringsdeskundige op gebied digitale veranderingen en bepalen van de veranderbehoefte. Op basis van tools en best practices verhoog ik de veranderbaarheid, de veranderbereidheid en de medewerkerstevredenheid. Dit draagt bij aan het succesvol en vlot verlopen van projecten. Mijn expertise omvat stakeholdermanagement, communicatie, coaching en zorgen voor succesvolle en goed georganiseerde veranderingsprocessen met medewerkersbetrokkenheid en  medewerkerstevredenheid.

 

  • Geboortedatum: 30-06-1979
  • Octagon Advies: http://www.octagonadvies.nl
  • Status: Open voor opdrachten, 36 uur per week

Interessante links:

Download profiel in PDF

Workshop StartUp Nijmegen

7 Tips voor een (Microsoft 365) implementatie

Kernwaarden

Meer dan 15 jaar ervaring in het helpen veranderen van mens en organisatie met voornaamste doel om samen verbeteringen te realiseren. Gedurende deze tijd heb ik met succes nieuwe distributiekanalen opgezet, interne afdelingen herstructureerd, nieuwe processen bedacht en veranderingen in mens en organisatie begeleid. Veranderbaarheid van medewerkers kan sterk variëren, ongeacht hun opleidingsniveau. Door mijn communicatieve vaardigheden en zicht voor de mens, is iedere verandering meer succesvol te maken.

Strategisch

Maatschappelijk betrokken

Initiatiefrijk

Creatief

Empathisch

Analytisch

Aanpassingsvermogen

Nieuwsgierig

Communicatief

Leiderschap

Doelgerichtheid

Vaardigheden

Verander management

Doelgericht

Project management

Business development

Stressbestendig

Stakeholder management

Analytisch vermogen

Samenwerken

Escalatie management

Innovatie management

Diensten

Mijn doel is organisaties ondersteunen en versterken door digitale veranderingen goed te begeleiden. Dat begint bij Octagon Advies met het in kaart brengen van de veranderbaarheid, veranderbereidheid en veranderbehoefte. Vervolgens kunnen we de verandering begeleiden en de effectiviteit, efficiëntie en affectie van je organisatie verhogen.

"Effectiever" en "Efficiënter" werken met Microsoft 365

Een onderdeel van Adoptietraject is het trainen van medewerkers. Dit kan voor, tijdens en na de migratie plaats vinden. In deze training wordt bijgebracht "Waarom" Microsoft 365 tools efficiënter kan werken, "Wat" het voordeel is voor de medewerkers en "Hoe" ze de Microsoft 365 tools kunnen gebruiken. Het meekrijgen van de medewerkers blijkt in de praktijk één van de meest uitdagende punten. Dit vraagt een fundamentele verandering in de werkwijze van veel medewerkers die anders gewend zijn. Door een goede begeleiding, voorkom je onrust in je organisatie, inclusief de bijkomende ziekteverzuim, personeelsverloop en wervingskosten. Kortom, we verhogen de effectiviteit en efficiëntie, en zorgen met trainen dat een verandering door jouw mensen gedragen wordt.

Hoe krijg je de medewerkers enthousiast voor een nieuwe manier van werken?

Mijn rol als verandermanager is het begeleiden van organisaties bij de implementatie van ICT projecten. (Op basis van Prosci methodiek en het ADKAR model) Mijn focus ligt daar op de menskant van het project. Het maximaal rendement halen uit de investering door: - Ervoor te zorgen dat de mensen begrijpen waarom er een verandering noodzakelijk is; - Het duidelijk maken van het persoonlijke voordeel voor de medewerkers; - Zorgen dat iedereen goed getraind is; - Dat mensen daadwerkelijk de tools in de praktijk gebruiken en de verandering omarmen; - De afspraken goed borgen in de organisatie.

Onderstromen binnen je organisatie oplossen

Met onze tool ‘Your Identity’ brengen we de veranderbereidheid, veranderbaarheid en veranderbehoefte van jouw organisatie in kaart. Hierdoor wordt duidelijk of de organisatie klaar is voor verandering en of dit in lijn ligt met jouw strategie. Maak daarbij onderstromen zichtbaar en los deze op.

Projecten

SGL

Adoptie consultant

Bij Stichting Gehandicaptezorg Limburg de adoptie van medewerkers verzorgd naar een moderne werkplek. Samen met de communicatieafdeling, digicoaches en IT afdeling een goede samenwerking opgebouwd om het project succesvol op te leveren.

Janssen & Janssen

Microsoft 365 Change Manager

Bij Janssen & Janssen de verandering van de moderne werkplek ingezet. Zowel de functionele als de menselijke kant begeleid naar een succesvolle Microsoft 365 omgeving met Teams, SharePoint en OneDrive.

Profiel

Bijzonderheden:

Vrijwilligerswerk

2023 - 2023

• Vrijwilliger tijdens zomervakantie in Ronald McDonald huis Nijmegen


2023 - heden

• Voorzitter Tennisvereniging Malden


2016 - heden

• Bestuurslid Tennisvereniging Malden


2013 - 2015

• Lid van de ondernemingsraad bij Scholten Awater


2006 - 2018

• Bestuurslid VVE


Contact
Telefoon:

+31621294314